Domenii de activitate

 

Drept civil

 • asistență juridică și reprezentare în procedurile și acțiunile privind revendicarea imobilelor naționalizate;
 • asistență juridică și reprezentare în procedurile și acțiunile privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor;
 • analiza situației juridice a proprietăților;
 • redactarea unei varietăți largi de contracte civile;
 • asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea diferitelor tipuri de contracte civile;
 • redactarea și susținerea plângerilor adresate Curții Europene a Drepturilor Omului.

Dreptul familiei

 •  asistență juridică și reprezentare în acțiuni de divorț sau partaj;
 • asistență juridică și reprezentare în acțiuni ce au ca obiect încuviințarea sau desfacerea adopției;
 •  asistență juridică și reprezentare în acțiuni ce au ca obiect interesele copiilor, tutela, decăderea părintelui din drepturile părintești, stabilirea sau tăgada paternității;
 • redactarea de acte de partaj voluntar.

Dreptul mediului

 • asistență juridică privind obținerea autorizațiilor de mediu;
 • asistență și reprezentare în cazurile privind anularea unor acte administrative în materia dreptului mediului.

Drept societar

 • asistență juridică privind înființarea societăților comerciale, înregistrarea sucursalelor, a punctelor de lucru;
 • asistenţă juridică privind modalităţile şi procedeele de cesiune de părți sociale,  majorare şi reducere a capitalului social, autorizarea de activități noi, extindere sau de reducere a numărului de asociați, etc.;
 • asistenţă juridică privind procedurile de dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale;
 • asistenţă juridică în vederea restructurări de societați (fuziuni, divizări, etc.), incluzând redactarea documentelor şi îndeplinirea formalităţilor în legătură cu restructurarea societăţii;
 • asistență juridică privind înființarea organizațiilor non-profit (asociații, fundații).

Drept administrativ

 • asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractelor administrative;
 • asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă;
 • redactare și reprezentare în fața instanțelor de judecata în cererile având ca obiect anularea, suspendarea sau modificarea unor acte administrative.

Dreptul concurenței

 • asistență juridică și reprezentare în cazurile de încălcare a dispozițiilor naționale și comunitare în materie de concurență;
 • asistență juridică și reprezentare în procedurile demarate de Consiliul Concurenței;
 • redactare de sesizări către Consiliul Concurenței și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

Insolvență

 • asistență juridică și reprezentare, atât a debitorilor cât și a creditorilor, în cadrul procedurii de insolvență;
 • consultanță în recuperarea creanțelor prin negociere cu debitorii, sau prin executare silită.

Dreptul asigurărilor

 • asistență juridică acordată brokerilor și companiilor de asigurare;
 • asistență juridică acordată asiguraților în relația lor cu societățile de asigurare;
 • reprezentare în litigiile izvorâte din încheierea, interpretarea și aplicarea condițiilor specifice de asigurare aferente polițelor de asigurare.

Achiziții publice

 • consultanță juridică cu privire la orice aspecte legate de interpretarea și aplicarea normelor legale în materia achizițiilor publice;
 • asistență juridică cu privire la încheierea contractului de achiziție publică;
 • reprezentare în eventualele situații litigioase ce pot apărea în cadrul derulării contractului de achiziție publică;
 • asistență juridică în vederea elaborării documentației de atribuire de către autoritatea contractantă;
 • asistență juridică în vederea elaborării ofertelor de către operatorii economici.

Dreptul muncii

 

Având în vedere situația economică generală, precum și piața muncii în continuă mișcare, societatea noastră asigură consultanță juridică atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, în următoarele situații:

 • redactare de contracte colective de muncă, regulamente și norme interne, fișe de post, angajamente de confidenițalitate și concurență neloială;
 • redactare de acte și asistare în procedura cercetării prealabile, în procedura de concediere individuală sau colectivă.
 • asistență juridică în diferențele ivite din sau în legatură cu concedieri colective, concedieri individuale, răspunderi patrimoniale, răspunderi disciplinare;
 • consultanță juridica și asistare în negocierea contractelor individuale de muncă și a contractelor colective de muncă;
 •  reprezentare în litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de munca.

Drept fiscal

 • asistență juridică în materia problemelor de natură fiscală;
 • asistare în timpul controalelor efectuate de autoritățile fiscale;
 • reprezentare în litigiile de natură fiscală (contestații împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrativ-fiscale, plângeri contravenționale în materie fiscală, etc). 

Drept penal

 • redactarea de plângeri penale și alte acte specifice procesului penal;
 • consultanță juridică, asistare sau reprezentare pentru persoanele juridice și reprezentanții acestora și persoanele fizice în fața organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecata;
 • promovarea și susținerea plângerilor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, dupa epuizarea procedurilor judiciare interne.

Mediere

 

Avocatii Negoita si Asociatii au o vasta experienta in rezolvarea diferendelor prin incheierea unor intelegeri amiabile intre parti, aceasta fiind calea pentru care militam de catre ori clientii nostri sunt implicati intr-o disputa.
Suntem alaturi de clientii nostri in derularea procesului de mediere pentru a ne asigura ca solutionarea diferendului se va face in cel mai scurt timp posibil si mai ales avandu-se in vedere potejarea intereselor acestora.
Beneficiind si de ajutorul mediatorilor nostri colaboratori apreciem ca putem oferi clientilor nostri cele mai bune solutii in vederea solutionarii conflictelor prin mediere.